تماس با ما

تماس با ما

تماس با ما

دفتر تهران:

 تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین
تقاطع خیابان ایران زمین، ساختمان دوبرال
کوچه بخشی، واحد اداری ٣٠١
کد پستی ۵۳۱۱۱ ۱۴۶۵۹

۰۰۹۸-۲۱-۸۸۳۷۰۶۶۹ :تلفن
۰۰۹۸-۲۱-۸۸۵۷۴۰۶۴ :فاکس

E-mail: info@cenanbakery.com

کارخانه:

کرج ، کیلومتر ٥
شهرک صنعتی بهارستان ، گلستان سوم
پلاک ٥٥
کد پستی ۳۱۹۷۹۳۵۵۵۱

۰۰۹۸-۲۶-۳۴۷۶۰۰۸۰ :تلفن
۰۰۹۸-۲۶-۳۴۷۶۰۰۹۱ :فاکس

E-mail: Factory@cenanbakery.com