نان ساندویچ چاودار

مجموعه
نان های حجیم

 با توجه به فرایند کامل تخمیر، نان تولید شده بسیار مغذی است و قابلیت هضم بالایی پیدا میکند.

برای بیماران دیابتی گزینه مناسب تری نسبت به نان گندم به شمار می رود.

نان ساندویچ چاودار سرشار از فیبر و در بهبود عملکرد سیستم گوارشی موثر است.

در هر ۱۰۰ گرم: