نان تست سبوس

مجموعه
نان‌های تست

نان تست سبوس از آرد گندم و سبوس تهیه می گردد. در نان سبوس دار به طور میانگین، دو برابر ویتامین، مواد معدنی و مواد فیبری نسبت به نان سفید وجود دارد. مواد فیبری در نان سبوس دار راهی برای رفع مشکلات گوارشی است.

مغز این نان بسیار مغذی است؛ سبوس غنی ترین منبع غذایی فیبر و الیاف گیاهی محسوب می شود.

در تنظیم و بهبود سیستم گوارش هیچ ماده ای با سبوس برابری نمی کند.

سبوس موجود در این نان سرشار از ویتامینهای گروه (B) می باشد.

در هر برش نان: