نان های حجیم

نان های حجیم نیز از گونه‌هایی هستند که گویی دیگر نمی‌توان بدون آنها بخش مهمی از غذاها و خوراک‌های محبوب ایرانیان را سرو نمود. این دست نان‌ها جهت تهیه انواع ساندویچ استفاده می‌شود. حال‌آنکه امروزه بسیاری تمایل دارند، غذاهای خانگی خود را نیز با نان‌های حجیم همراه سازند و لذت تناول این غذاها را دوچندان سازند. تنوع حاکم به این نان‌ها محبوبیت بیشتری بخشیده است.