نان های تست

نان‌های تست نیز جایگاه خود را در بازار فروش تثبیت نموده‌اند و سهم قابل‌توجهی از سبد خانوارهای را به خود اختصاص داده‌اند. شاید تا حال تجربه تناول یک صبحانه مفصل را در کنار نان‌های تست داشته‌اید یا از طعم عالی دسرهای تهیه‌شده با این نان‌ها شگفت‌زده شده‌اید. این نان‌ها کاربری‌های متنوعی دارند. ازاین‌رو سه نان سعی نموده، انواع مختلفی از این نان‌ها را تولید و روانه بازار نمایند تا بخش عظیم‌تری از ذائقه‌ها و سلیقه‌ها را پوشش دهد.