کارخانه:

کرج ، کیلومتر ۵

شهرک صنعتی بهارستان، گلستان سوم

پلاک ۵۵

کد پستی ۳۱۹۷۹۳۵۵۵۱

تلفن: ۰۰۹۸۲۶۳۴۷۶۰۰۸۰

فاکس: ۰۰۹۸۲۶۳۴۷۶۰۰۹۱

ایمیل: factory@cenanbakery.com

 

 

دفتر تهران:

تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین

تقاطع خیابان ایران زمین، ساختمان دوبرال

کوچه بخشی، واحد اداری ٣٠١

کد پستی ۵۳۱۱۱ ۱۴۶۵۹

تلفن: ۰۰۹۸۲۱۸۸۳۷۰۶۶۹

فاکس: ۰۰۹۸۲۱۸۸۵۷۴۰۶۴

ایمیل: info@cenanbakery.com