نان شکلات

مجموعه
نان های شیرین

بروتشن شكلات جایگزین سالم برای شیرینی جات می باشد و در زبان آلمانی بروتشن به معنی نان کوچک است.

بروتشن شکلات؛ جهت صبحانه، میان وعده و عصرانه مناسب و منبع انرژی غذایی با ارزشی است.

شکلات موجود در این نان حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان است.

در هر ۱۰۰ گرم: