نان پیتا

مجموعه
نان های مسطح

نانی است که به واسطه تازگی، نرمی، لطافت، طعم مطبوع و ارزش غذایی برای هر سه وعده غذایی مناسب است.

به دلیل استفاده از آرد سبوس دار؛ دارای ارزش غذایی بالایی می باشد.

علاوه بر فیبر، حاوی انواع ویتامین و پروتئین می باشد.

در هر ۱۰۰ گرم: